DocWolves Privacy Reglement

Laatste update: 21-07-2014

Uw privacy is belangrijk voor ons. Met dit privacy reglement willen we u informeren hoe we met uw gegevens omgaan.

Gebruikers kunnen SlimStuderen.mydox.nl benaderen via onze mobiele applicaties voor diverse besturingssystemen met verschillende apparaten, via onze website users.SlimStuderen.mydox.nl.nl en gerelateerde sub-sites en sub-domeinen op users.SlimStuderen.mydox.nl. Een ‘apparaat’ is elk apparaat dat gebruikt kan worden om SlimStuderen.mydox.nl te benaderen en hiermee bedoelen we onder meer: een desktop, laptop, mobiele telefoon, tablet of ander consumenten elektronica apparaat (deze lijst is niet-limitatief).

DocWolves respecteert en waarborgt de privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG). Ons Privacy Reglement geeft de regels weer die toegepast worden op de registratie van persoonlijke informatie via SlimStuderen.mydox.nl.

1. – Informatie die wij verzamelen en opslaan

Wij kunnen en mogen uitsluitend de volgende informatie verzamelen en opslaan bij het gebruik van SlimStuderen.mydox.nl:

Persoonlijke informatie

Wanneer u de SlimStuderen.mydox.nl applicatie(s) gebruikt verzamelen we informatie zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord (versleuteld). Indien u contact heeft met onze helpdesk of feedback geeft over onze dienstverlening dan kan deze communicatie (tijdelijk) worden opgeslagen.

Systeem configuratie en data logging

Bij het gebruiken van SlimStuderen.mydox.nl wordt automatisch informatie vergaard over uw apparaat, de gebruikte software en uw activiteit binnen SlimStuderen.mydox.nl. Dit kan de volgende informatie betreffen:

 • ID van uw apparaat (IMEI/serienummer of MAC adres),
 • Internet Protocol (IP) informatie en
 • Andere interacties met SlimStuderen.mydox.nl.

We gebruiken deze informatie alleen voor het beheren van de licenties, administratie en beveiliging.

Click trail informatie

De informatie die verzameld wordt door deze technologie is niet-identificeerbaar. We verzamelen tevens anonieme gebruikersinformatie over SlimStuderen.mydox.nl zoals: hoe u de website en/of applicatie gebruikt, IP adressen, gebruikte browser en bezochte pagina’s. Deze informatie gebruiken wij om:

 • een statistische analyse van het webverkeer uit te voeren,
 • voor administratie en toezicht op onze website en servers en
 • om onze diensten te verbeteren.

Cookies

We gebruiken ‘cookies’ (of gelijkwaardige maatregelen) om informatie te verzamelen en onze dienstverlening te verbeteren. Een cookie is een klein databestand dat we overbrengen op uw apparaat. We kunnen ‘persistent cookies’ gebruiken om uw gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan voor het inloggen. We kunnen sessie ID cookies gebruiken om bepaalde functionaliteiten binnen SlimStuderen.mydox.nl toe te staan. We kunnen de cookies gebruiken voor analyse zodat we beter begrijpen hoe u SlimStuderen.mydox.nl gebruikt en om het webverkeer te monitoren.

2. – Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken

Persoonlijke informatie

Gedurende het gebruik van SlimStuderen.mydox.nl kunnen we persoonlijke informatie opslaan die gebruikt wordt om u te identificeren. Persoonlijke informatie kan gebruikt worden om:

 • SlimStuderen.mydox.nl te verbeteren,
 • Uw gebruik van SlimStuderen.mydox.nl te registreren,
 • Uw behoefte en gebruik van SlimStuderen.mydox.nl te begrijpen,
 • Uw gebruikers- ervaring te personaliseren en te verbeteren en om
 • Software updates aan te bieden.


Analyse

We verzamelen ook informatie door logging en cookies zoals IP adressen, die in sommige gevallen gecorreleerd zijn aan persoonlijke informatie. We gebruiken deze informatie voor bovenstaande doeleinden en om het gebruik van SlimStuderen.mydox.nl te monitoren en analyseren, voor de technische administratie van SlimStuderen.mydox.nl, om de gebruikersvriendelijkheid en functionaliteiten van SlimStuderen.mydox.nl te verbeteren en om te verifiëren dat gebruikers the correcte autorisatie hebben binnen SlimStuderen.mydox.nl.

3. – Delen van informatie en openbaarmaking

Persoonlijke informatie

We verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden. We kunnen echter, met uw toestemming, uw informatie delen of overdragen bijvoorbeeld indien u gebruikt maakt van een third party applicatie om toegang te verlenen/verkrijgen tot uw account.

Business transfers

Indien we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van een deel of van geheel onze bedrijfsactiviteiten dan kan uw informatie overgedragen worden als onderdeel van deze transactie. Indien hier sprake van is dan zullen we u hierover expliciet berichten indien dit gevolgen heeft voor het gebruik van uw persoonlijke informatie of uw bestanden en/of het privacy reglement. We zullen u tevens berichten over de keuzes die u heeft aangaande uw gegevens.

Anonieme gegevens

We kunnen uw anonieme, niet te herleiden informatie openbaar maken, zoals gebruikersstatistieken van SlimStuderen.mydox.nl.

4. – Wijzigen of verwijderen van uw informatie

Als geregistreerde gebruiker kunt u uw account informatie bekijken, aanpassen en verwijderen door contact op te nemen met ons. Als uw informatie wijzigt, of als u niet langer gebruik wenst te maken van onze dienstverlening dan kunt u uw account aanpassen via de applicatie en door contact met ons op te nemen. In sommige gevallen kunnen we kopieën van de gegevens bewaren indien de wet dit voorschrijft. Voor vragen over uw persoonlijke informatie binnen SlimStuderen.mydox.nl vragen we u contact op te nemen met info@docwolves.nl. We zullen uw aanvraag binnen 10 werkdagen behandelen.

5. – Data retentie

Uw gegevens zullen opgeslagen blijven zolang uw account actief is, of wanneer we deze informatie nodig hebben om u onze diensten te verlenen. Indien u het gebruik van uw account wenst te stoppen of niet langer wenst dat deze informatie gebruikt wordt om diensten aan u te verlenen dan kunt u contact met ons opnemen via info@docwolves.nl. We kunnen deze informatie vasthouden en gebruiken indien dit nodig is om onze verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten en overeenkomsten uit te voeren. In overeenstemming met voorgaande eisen zullen we uw informatie zo spoedig mogelijk verwijderen wanneer u dit aanvraagt. We hopen echter dat u er begrip voor heeft dat dit enige tijd in beslag kan nemen omdat uw informatie zich mogelijk nog kan bevinden in de door ons gemaakte back-ups.

6. – Beveiliging

De beveiliging van uw informatie is een zeer belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening. Wanneer u gevoelige informatie invoert dan wordt de overdracht van deze informatie versleuteld verstuurd door middel van ‘secure socket layer technology (SSL)’. DocWolves gebruikt algemeen geaccepteerde standaarden om de door u ingevoerde informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als nadat we deze hebben ontvangen. Geen enkele vorm van elektronische overdracht is echter 100% veilig. We kunnen dan ook geen absolute mate van veiligheid garanderen maar zullen ons te allen tijde inzetten de beveiliging op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Indien u vragen heeft over de beveiliging van de website en/of onze mobiele applicaties dan kunt u contact met ons opnemen via info@docwolves.nl.

7. – Wijzigingen aan dit privacy reglement

Als we besluiten om ons Privacy Reglement te veranderen, dan zullen we dit bekendmaken op onze website (www.docwolves.nl), zodat u altijd op de hoogte bent van ons beleid ten aanzien van informatie die we verzamelen, gebruiken en onder welke omstandigheden we dit doen. Indien dit privacy reglement wordt aangepast op een manier dat uw rechten significant wijzigen dan zullen we u hierover informeren door het sturen van een e-mail of een notificatie binnen de applicatie. Door het blijven gebruiken van SlimStuderen.mydox.nl nadat veranderingen geïmplementeerd zijn geeft u aan gebonden te zijn aan het vernieuwde privacy reglement.