Over DocWolves

DocWolves is het bedrijf achter de merken OurMeeting en Parlaeus. We zijn een software ontwikkelbedrijf. De meeste mensen in onze organisatie weten veel van code, databases en pdf beheersing. Ze werken achter de schermen met liefde en enthousiasme aan het maken van mooie, goed werkende oplossingen.

Een ander deel van de mensen houdt zich bezig met het ondersteunen van onze klanten, de communicatie, sales en marketing. En niet te vergeten het bestuur van onze onderneming. Hieronder kun je alvast kennismaken met dat zichtbare deel van het team, altijd leuk als je al een gezicht bij een naam hebt.

Driving your Decisions

Wat drijft ons? We zijn allereerst vakmensen met liefde voor ons vak. Of het nou het ontwikkelen van programmacode is, of het ondersteunen van klanten aan de telefoon, dat doen we met plezier en passie. Daarnaast zul je in gesprekken met veel van ons een grote maatschappelijke betrokkenheid ontdekken. We zijn, ieder op zijn eigen wijze, betrokken op de samenleving en willen daar graag een positieve bijdrage aan leveren.

Daarbij hebben we als organisatie een duidelijke focus gekozen. We willen een bijdrage leveren aan de manier waarop organisaties (zowel publiek als privaat) besluiten nemen. We willen met onze oplossingen een drijvende kracht zijn in goede besluitvorming. Daarom luidt onze belofte: Driving your Decisions. Onze oplossingen maken het mogelijk om op basis van correcte informatie, met de juiste mensen tot doorwrochte (gezamenlijke) besluiten te komen, om die besluiten goed voor te bereiden en om er verantwoording over af te leggen, in besloten kring of publiek.